FIRMA

Wycena Nieruchomości – Tomasz Matysik

Wycena.net to serwis internetowy poświęcony wycenie nieruchomości. W serwisie artykuły z zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości jak również  poradniki wraz z przykładowymi operatami szacunkowymi.

Kandydaci na rzeczoznawców majątkowych mogą przed egzaminem sprawdzić swoje wiadomości w dziale TESTY gdzie znajdują się testy z poprzednich egzaminów państwowych.

Właściciel serwisu – Tomasz Matysik rzeczoznawca majątkowy nr upr. 3052 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 19.12.1997r.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – oddział Szczecin.

Firma prowadzona jako działalność gospodarcza na podstawie zaświadczenia nr 901 o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dawnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Świnoujściu).

Data rozpoczęcia działalności 01.02.1990r.

Aktualne dane firmy to:

  • Tomasz Matysik „NIERUCHOMOŚCI MATYSIK”
  • Siedziba i biuro: 72-602 Świnoujście ul. Wyspowa 4c
  • NIP 855-000-65-26
  • REGON: 810168155

Nr konta bankowego: 53 1140 2004 0000 3202 2411 7520
Rodzaj przeważającej działalności wg EKD 7031 Działalność agencji obsługi nieruchomości.

Tel. kom.  601 981349
e-mail: biuro@wycena.net

Aktualnie główną i podstawową działalnością jest wycena nieruchomości oraz szeroko pojęte doradztwo w dziedzinie nieruchomości.

W dziale PORADNIKI- SKLEP można zakupić poradniki zawierające przykłady wycen które uczestniczyły w obrocie na rynku. Poradniki mogą być pomocne osobą które zamierzają zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, bądź też rzeczoznawcą majątkowym którzy chcą skonfrontować własne spojrzenie na dany temat z innym.

Firma prowadzi również bazę danych transakcyjnych, głównie dla powiatu Świnoujście .
Baza danych wyłącznie dla rzeczoznawców majątkowych uczestniczących w jej tworzeniu.

Profesjonalna wycena nieruchomości – wycena Świnoujście.

Możliwość komentowania została wyłączona.