OFERTA

Obszar działalności – Świnoujście, Międzyzdroje.

1. Wycena nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ), maszyn trwale związanych z gruntem, oraz zobowiązań związanych z nieruchomościami. Oferta wyceny obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości dla rożnych celów.
2. Szeroko pojęte doradztwo w dziedzinie nieruchomości. Z każdym problemem w obrębie nieruchomości można zwrócić się po poradę, zaczynając od zwykłego napisania podania czy odwołania.

CENNIK: Ze względu na fakt, iż działalność w dziedzinie nieruchomości a w szczególności wycena nieruchomości wiąże się z dużą odpowiedzialnością i z potrzebą ciągłego doskonalenia warsztatu, monitorowania zachowania się rynku nieruchomości, usługi z tym związane pozornie wydają się drogie, ale biorąc pod uwagę wartości nieruchomości, a więc możliwe ewentualne straty, skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego na pewno się opłaci. Każda usługa związana z wyceną nieruchomości w zasadzie kalkulowana jest indywidualnie, jedynie typowe i często powtarzalne się nieruchomości można przedstawić w formie cennika.

CENNIK WYCENY NIERUCHOMOŚCI TYPOWYCH:
1. Wycena nieruchomości niezabudowanej (pod bud. mieszkaniowe do pow. 1500 m2) 600 – 900 zł + 23% VAT
2. Wycena nieruchomości lokalowej (również spółdzielczego prawa): lokal mieszkalny 600 – 800 zł + 23% VAT, lokal usługowy 900 -1100 zł + 23% VAT
3. Wycena nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym 900 – 1100 zł + 23% VAT
Ceny dotyczą wyceny jednym podejściem nieruchomości zlokalizowanych w odległości do 30 km od Świnoujścia i nie obejmują kosztów wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.

Ceny usług wyceny na podstawie indywidualnych kalkulacji i negocjacji, również za pośrednictwem internetu – biuro@wycena.net .

Dane potrzebne do ewentualnego uzyskania kalkulacji ceny usługi wyceny nieruchomości:
1. Położenie nieruchomości
2. Rodzaj nieruchomości (prawa) w tym powierzchnia gruntu.
3. Rodzaj zabudowy, w tym powierzchnia zabudowań.
4. Cel wyceny.

CENNIK WYKONANIA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNYCH NIERUCHOMOŚCI:

1. Wizja nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej tylko zewnętrznie (zdjęcia tylko na e-mail) – 200 zł + 23% VAT

2. Wizja nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej tylko zewnętrznie (zdjęcia na e-mail i tradycyjnie w formie wydruku z pieczątką) – 250 zł + 23% VAT

3. Wizja nieruchomości zabudowanej typowej (lokal, dom jednorodzinny)  zewnętrznie i wewnętrznie (zdjęcia tylko na e-mail) – 350 zł + 23% VAT

4. Wizja nieruchomości zabudowanej typowej (lokal, dom jednorodzinny)  zewnętrznie i wewnętrznie  (zdjęcia na e-mail i tradycyjnie w formie wydruku z pieczątką) – 400 zł + 23% VAT

Nieruchomości nietypowe do indywidualnej kalkulacji.  Termin wykonania dokumentacji FOTO do 7 dni.

Ceny dotyczą wykonania dokumentacji FOTO nieruchomości położonych na terenie Świnoujścia i Międzyzdrojów.  

W innych lokalizacjach do indywidualnej kalkulacji.

Ceny usług doradztwa na podstawie indywidualnych kalkulacji i opisaniu problemu, również za pośrednictwem internetu – matysik@wycena.net .

Możliwość komentowania została wyłączona.