CEL WYCENY

WYCENA NIERUCHOMOŚCI – cele wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla jakiegoś powodu. Cel ten może wynikać z uzgodnień z zamawiającym lub z obowiązujących przepisów prawa.

Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości:

 • ustalenie ceny kupna-sprzedaży
 • ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • do ustalenia amortyzacji
 • ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu
 • ustalenia wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych)
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • obliczenie odszkodowania za wywłaszczenie
 • obliczenie odszkodowania za szkody
 • ustalenie wysokości ubezpieczenia
 • od uwłaszczenia osoby prawnej
 • rozliczenia poniesionych nakładów
 • ustalenie opłaty adiacenckiej
 • ustalenie opłaty planistycznej
 • ustalenie należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji
 • zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości (dla tego celu nie wykonuję wycen).

Oczywiści lista ta nie wyczerpuje wszystkich celów dla których możliwe jest ustalenie wartości.

Możliwość komentowania została wyłączona.