Opłaty związane z nieruchomością

Opłaty związane z nieruchomościami:

Będąc właścicielami nieruchomości musi liczyć się z tym, że jesteśmy zmuszeni ponosić pewne wydatki, niektóre cykliczne, niektóre jednorazowe, czasami od Nas niezależne, ale czasami powstające w wyniku naszych działań. W swojej praktyce spotkałem się z sytuacjami gdy właściciele podejmowali pewne czynności nie mają w ogóle pojęcia że niosą one za sobą wymierne wydatki finansowe.

Poniżej przedstawiam opłaty w rozbiciu na te na które nie mamy wpływu i te które są zależne od Naszych działań. W dalszych artykułach będę omawiał poszczególne opłaty w miarę przystępny dla laika sposób.

Pomijam tutaj takie opłaty jak opłata notarialna, opłata Sądowa, czy też od czynności cywilno-prawnych.

1. Opłaty od Nas niezależne.

 • Podatek od nieruchomości – wydatek cykliczny coroczny.
 • Podatek rolny – wydatek cykliczny coroczny.
 • Podatek leśny – wydatek cykliczny coroczny.
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt jest w u.w.) – wydatek cykliczny coroczny.
 • Opłata adiacencka związana z budową urządzeń infrastruktury technicznej – wydatek jednorazowy o ile zaistnieją konkretne przesłanki od Nas niezależne.

 2. Opłaty od Nas częściowo zależne.

 • Opłata jednorazowa od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego – potocznie zwana opłatą planistyczną – wydatek jednorazowy o ile zaistnieją konkretne przesłanki od Nas zależne.
 • Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości wskutek podziału geodezyjnego nieruchomości.
 • Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatek jednorazowy o ile zaistnieją konkretne przesłanki od Nas zależne.
 • Podatek od spadku i darowizn wydatek jednorazowy o ile zaistnieją konkretne przesłanki od Nas zależne.
 • Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej wydatek jednorazowy (w części cykliczny) o ile zaistnieją konkretne przesłanki od Nas zależne.
 • Opłata za usunięcie drzew i krzewów wydatek jednorazowy o ile zaistnieją konkretne przesłanki od Nas zależne.

Możliwość komentowania została wyłączona.